Persoonlijke begeleiding

Wat we aanvaarden zal ons bevrijden,
wat we weigeren houdt ons gevangen.

Lees meer

Persoonlijke aandacht

De wijze waarop we met verlies omgaan, wordt mede bepaald door hoe we geleerd hebben om te gaan met emoties en gevoelens. In persoonlijke gesprekken is er alle ruimte en tijd voor jouw verhaal. We gaan kijken hoe jij met het verlies en de pijn omgaat en waar dit jou helpt en wat juist niet helpt. In deze gesprekken wordt gekeken naar wat er nodig is voor jou om jouw rouwproces draaglijk te maken. Er zijn verschillende technieken die worden ingezet passend bij wat nodig is.  Er is hierbij altijd aandacht voor de emoties als de wijze waarop iemands denken van invloed is op het proces. Tijdens het eerste gesprek wordt ook uitgelegd wat mogelijk is en een inschatting gemaakt van wat er ongeveer nodig is. Soms kan één informerend gesprek over wat rouw is al voldoende zijn, terwijl een ander de behoefte aan een wat langere begeleiding.

Paarden

Een van de methodes waar je baat bij kan hebben, is het werken met paarden. Paarden zijn dieren die mensen heel goed kunnen helpen bij het bewust worden van emoties en gevoelens. Paarden zijn krachtige, vrije, maar zeer gevoelige dieren die voor hun overleven afhankelijk zijn van een zeer sterk ontwikkeld gevoelsniveau. Zij zijn waardevrij, leven in het hier en nu, waardoor alles er mag en kan zijn. Ze hebben geen mening over jou en accepteren jou zoals je bent.

Paarden kunnen in de begeleiding bij rouw een waardevolle hulp zijn in het onderzoeken van gevoelens en emoties. Ze leren mensen aanwezig te zijn in het hier en nu met alle emoties en gevoelens die daar bij horen. Paarden kunnen jou de veilige omgeving bieden die nodig is om naar jouw verlies te kijken.

Rituelen

Al zolang er mensen zijn, zijn er rituelen. En niet zonder reden. Rituelen helpen mensen bij het verwerken en betekenis geven van verliezen. Een ritueel markeert een overgangsperiode. Een tijd waarin je een periode, een manier van handelen, een dierbare loslaat, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe dingen en jouw leven weer geleefd kan worden.

Er zijn verschillende rituelen die ingezet kunnen worden om het rouwproces te ondersteunen of verlies een plek en een betekenis te geven. Deze rituelen zijn uniek en volledig afgestemd op dat wat nodig is voor iemand.

Heb je vragen of wil je meer weten?
Bel: 06 422 185 78Mail ons