Binnen teams en bedrijven

Elkaar helpen draagt bij aan verbinding en empathie.
Het groepsgevoel wordt sterker.

Lees meer

Een goed team vergroot het geluk en vermindert ellende,
door de vreugden te verdubbelen en het verdriet te delen.

Begeleiding bij ziekte in bedrijven

Ernstig zieke collega’s is helaas geen uitzondering meer. Wanneer medewerkers hier mee te maken krijgen, roept dit vragen op in een team. Denk hierbij aan vragen als: hoe moeten we ons nu gedragen? Wat kunnen we wel of niet vragen wat betreft werk? Wil hij wel of niet praten over zijn ziekte? Op individueel niveau zien we dat er processen ontstaan waarbij medewerkers door de ziekte van de collega worden geconfronteerd met hun eigen angst om ziek te worden of dood te gaan. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in passief gedrag, niet meer gemotiveerd zijn, of juist rebellerend en overal een probleem van maken. Deze individuele gedragingen hebben veel invloed op de sfeer in het team. Ook de verschillen in hoe iemand omgaat met een zieke collega kan leiden tot onbegrip en het uit elkaar vallen van een team. Dit kost een team veel tijd en energie, dat ten koste gaat van het werk zelf. Van belang is om als team aandacht te schenken aan de verschillende manieren van omgaan met problemen en hoe deze worden gevoed door eigen waarden en gedragspatronen. Het werken aan een open communicatie, een veilige sfeer waarin alle zorgen, onzekerheden en ideeën besproken kunnen worden is van groot belang voor een team om effectief te blijven werken.

De zieke medewerker

Ook voor de medewerker die ziek is, is het een heel proces om te leren omgaan met zijn ziekte. Het wel willen, maar niet meer alles kunnen, is frustrerend of leidt tot verdriet. Het accepteren van de beperkingen, het omgaan met de hulp die wordt aangeboden of medelijden dat zichtbaar is bij collega’s is niet iets vanzelfsprekends. Begeleiding hierbij helpt dit makkelijker maken.

Neem voor meer informatie over begeleiding gerust contact op.
Bel: 06 422 185 78Mail